Strona główna

Szkolenie KPP

Dyrektor Zarządu Wykonawczego OWZ OSP RP we Wrocławiu informuje o wolnych miejscach na szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników:

- szkolenie weryfikacyjne 21-23.08.2015 r. Kiry,

- szkolenie weryfikacyjne 29-30.08. 2015 r. Turawa,

- szkolenie podstawowe 06-12.09.2015 r. Pruszcz Gdański.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W szkoleniach weryfikacyjnych mogą wziąć udział tylko osoby spełniające warunki określone w załączniku do pisma „Zasady kurs KPP weryfikacyjny”.

Dodatkowo przypominamy, że warunkiem niezbędnym do udziału w działaniu ratowniczym po ukończeniu szkolenia z KPP oprócz spełnienia kryterium wieku, badań lekarskich i ubezpieczenia jest ukończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” zgodnie z „Systemem szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” 2006 r. Samo ukończenie kursu z KPP nie daje uprawnień do udziału w działaniu ratowniczym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną wroclaw@zosprp.pl lub telefonicznie z panią Magdaleną Ozymko, 71 788 23 40/41, 699954754

Ilość miejsc ograniczona!

 


 

Kurs ratownictwa powodziowego i wodnego

Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku informuje, że w dniach 14,15 i 16 sierpnia 2015r. odbędzie się szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest spełnienie poniższych kryteriów oraz dostarczenie do dnia 31.07.2015r. do Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku (Wydział Operacyjny),  kserokopii dokumentów:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,

- kserokopia zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,

- ubezpieczenie od NNW (może być zbiorówka),

- skierowanie na szkolenie od właściwego Zarządu OSP potwierdzone przez organ gminy,

- wyksztalcenie, co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Z uwagi na ograniczoną ilość osób uczestniczących w szkoleniu (20), w pierwszej kolejności na szkolenie zostaną zakwalifikowani druhowie, którzy jako pierwsi złożą komplet dokumentów. Jak są pytania to dzwonić (74) 86 57 205 – Wydział Operacyjny KP PSP.
 OSP KROSNOWICE - JAKUBEK 2015

http://www.osp.gmina.klodzko.pl/files/IMAG0752.jpgDruhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach już po raz kolejny uczestniczyli w festynie "JAKUBEK" organizowanym przez lokalne stowarzyszenie - Towarzystwo Miłośników Krosnowic. Dnia 25 lipca 2015 r. na boisku Klubu Sportowego ORLĘTA zaprezentowali swoje możliwości "sprzętowe" oraz "osobowe" w pokazie ratowniczym.

 Dzień Dawcy Szpiku w Szalejowie Górnym 13.05.2015

 

Dnia 13 maja 2015 r. w godz. od 10.00 - 14.00 druhowie z OSP Krosnowice rejestrowali potencjalnych dawców szpiku podczas Festynu Rodzinnego "Czas na zdrowie" organizowanego przy Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym.

Zarejestrowano 9 potencjalnych dawców szpiku

 


 

Druhowie z OSP Krosnowice dla przedszkolaków 06.06.2015