Czy dokonasz odpisu 1% podatku na rzecz OSP Gminy Kłodzko?

Strona główna

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" ELIMINACJE POWIATOWE

Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Kłodzku informuje, że 28 marca 2015 roku o godz. 10 00 odbędą się eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zgłoszenia do udziału w eliminacjach należy przesłać do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie
57 – 401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 39 e-mail darekchojecki1@wp.pl do dnia 20 marca 2015r.

W turnieju uczestniczy młodzież z trzech grup wiekowych:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych;
II grupa- uczniowie szkół gimnazjalnych;
III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenie do udziału w eliminacjach winno zawierać n/w informacje:
1. Imię i nazwisko uczestnika;
2. Data urodzenia ;
3. Adres zamieszkania oraz nr. telefonu (rodzica lub opiekuna);
4. Adres szkoły oraz numer telefonu;
5. Imię i nazwisko, zawód, miejsce pracy oraz nr. telefonu osoby przygotowującej uczestnika do turnieju.


 


 

DRUHOWIE Z KROSNOWIC DOPOSAŻYLI GRW DZIĘKI DAROWIŹNIE
OTRZYMANEJ Z FUNDACJI POLSKA MIEDŹ


W grudniu 2014
r. Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach rozpoczęła realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zakup wyposażenie indywidualnego dla strażaków ratowników należących do Grupy Ratownictwa Wodnego przy OSP Krosnowice, biorących czynny udział w działaniach ratowniczych prowadzonych na obszarach wodnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków FUNDACJI POLSKA MIEDŹ w związku z otrzymaną przez OSP Krosnowice darowizną w wysokości 3 000,00 zł.

ODDALI KREW !!!


W dniu 19.02.2015 r. trzech druhów z OSP Krosnowice (dh Klaudia Dąbrowa, dh Bartłomiej Tomera, dh Mariusz Mazurek) po raz kolejny udało się do RCKiK w Kłodzku, gdzie oddali krew - razem 1,35 l


 WYDŁUŻONO OKRES PRZEJŚCIOWY STOSOWANIA STAWKI VAT 8%

NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca objął preferencyjnym opodatkowaniem towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Towary te od 1 maja 2004 r. były opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, a od 1 stycznia 2011 r., w związku z dodaniem do tekstu ustawy art. 146a stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, do dnia 31 grudnia 2013 r. miała wynosić 8 %.

Jednakże w związku z nowelizacją z dniem 31 grudnia 2013 r. art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług okres przejściowy na stosowanie podwyższonej z 7% do 8% stawki podatkowej został przedłużony do dnia 31 grudnia 2016 r.


źródło:  http://www.izbapodatkowa.pl/wzrosna-ceny-towarow-przeznaczonych-na-cele-ochrony-przeciwpozarowej,4,1599


 

DALI SZANSĘ NA NOWE ŻYCIE !!!


Od roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach  angażuje się w walkę z białaczką poprzez organizację akcji Dnia Dawcy Szpiku.