Strona główna

 

 

1% z podatku dla OSP

 

Lista OSP, które otrzymają środki z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016. Pieniądze należy wykorzystać na umundurowanie i sprzęt p.poż.

 

 

- OSP Szalejów Dolny 411.23 zł
- OSP Wojbórz 210.97 zł
- OSP Ołdrzychowice 105.49 zł
- OSP Wojciechowice 83.64 zł
- OSP Jaszkowa Górna 75.06 zł 
- OSP Krosnowice 42.42 zł
- OSP Szalejów Górny 15.13 zł
- OSP Stary Wielisław 5.78 zł


 

Tankowanie pojazdów OSP

  Urząd Gminy Kłodzko informuje, że podpisana została umowa na zakup paliwa na potrzeby UG Kłodzko, Solectw oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Przedsiębniorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Kłodzku. W związku z powyższym, w celu zatankowania pojazdu OSP udajemy się na stację benzynową PKS w Kłodzku przy ul. Dusznickiej 1.


 

Plan szkoleń na 2017r.

 

 


 

Kampania sprawozdawcza OSP na terenie gminy Kłodzko 

  

L.P. OSP Data Godzina
1  Stary Wielisław 04.02.2017r.  1800
2  Żelazno 24.02.2017r. 1900
3  Szalejów Górny 04.03.2017r. 1700
4  Szalejów Dolny 04.03.2017r. 1900
5  Krosnowice 11.03.2017r. 1700
6  Piszkowice 11.03.2017r. 1900
7  Wojciechowice 18.03.2017r.  1700 
8  Wojbórz 18.03.2017r.  1900 
9  Ołdrzychowice 25.03.2017r. 1800
10  Jaszkowa Górna 31.03.2017r. 1700
11  Jaszkowa Dolna 31.03.2017r. 1900 

   

UWAGA: Podczas zebrań obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub koszarowe !!!

 


 

Doskonalenie umiejętności członków OSP biorących udział w akcjach

  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przypomina o konieczności doskonalenia wiedzy oraz technik strażackich stosowanych podczas działań ratowniczych. Obowiązek szkolenia druhów spoczywa przede wszystkim na Naczelnikach Ochotniczych Straży Pożarnych. Umiejętności oraz wiedza strażaków mogą być przedmiotem weryfikacji podczas zaplanowanych inspekcji operacyjno-technicznych. 

 

Program doskonalenia 

Temat T P

Miesiąc

realizacji

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, OSP oraz ochrony ludności 2 - styczeń
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 2 2 styczeń
Sprzęt i armatura do podawania wody i piany 1 luty
Drabiny pożarnicze przenośne 2 luty
Ubrania ochronne 1 marzec
Sprzęt ochrony dróg oddechowych 2 2 marzec
Ratowniczy sprzet mechaniczny 2 kwiecień
Służba wewnętrzna. Musztra 2 kwiecień
Zadania strażaków w zastępie - maj
Podstawy organizacji akcji gaśniczej - maj
Zjawisko powodzi 2 - czerwiec
Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi 1 2 czerwiec

T - teoria, P - praktyka 

 


 


Strażacki Dzień Dziecka

W słoneczną sobotę 28 maja 2016 roku na boisku sportowym oraz przy Remizie OSP Stary Wielisław, druhowie wspólnie z Wiejskim Klubem Sportowym przy pomocy Urzędu Gminy Kłodzko (ufundowane nagrody), zorganizowali z okazji dnia dziecka Festyn Sportowo-Pożarniczy.

 

 


 

Statystyki za 2015r.

 

 

 

 

 


    

Tankowanie pojazdów OSP


Urząd Gminy Kłodzko informuje, że od dnia 15 lutego 2016r. tankowanie pojazdów OSP oraz zakup paliw do sprzętu technicznego będzie się odbywało na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko, (stacja PKS).

 


 

Podziękowania dla strażaków


W dniu 31.01.2015r., po godzinie 17, na boisku sportowym w Krosnowicach, miało miejsce lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działanie to związane było z wypadkiem na stoku narciarskim Lądek Zdrój osoby nieletniej. W działaniach zabezpieczających lądowanie udział brały zastępy: JRG Kłodzko oraz OSP Krosnowice.

W związku z wzorową współpracą przy działaniach i organizacji lądowania, Dyrektor Regionalny Regionu Południowego SP ZOZ LPR Pan Marek Maślanka składa serdeczne podziękowania dla SK KW PSP Wrocław, JRG PSP Kłodzko oraz OSP Krosnowice.


 

Ćwiczenia z ratownictwa technicznego w Bystrzycy Kłodzkiej

 

W dniu 10.01.2016r. dzięki uprzejmości p. Anny i Bartosza Kowalskich, właścicieli firmy „Bamar” z Bystrzycy Kłodzkiej, która zajmuje się m.in. recyklingiem pojazdów, zorganizowano zajęcia z ratownictwa drogowego.

Szkolenie, w którym udział wzięli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Dolnej poprowadził funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej  mł.asp. Arkadiusz Kot z JRG Bystrzyca Kłodzka. 

 


  

 

 Zebranie OSP Krosnowice

 

W dniu 03.01.2016r. odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze na terenie gminy Kłodzko. Było to również pierwsze walne zebranie na terenie powiatu kłodzkiego w tym roku.
Zebranie zostało przygotowane i przeprowadzone wzorowo przez ustępujacą panią Prezes Joannę Janicką. W posiedzeniu jako goście zaproszeni wzieli udział: z-ca Wójta Gminy Kłodzko p. Urszula Panterałka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kłodzku p. Władysław Wilczek, p. Zbigniew Dzierzbicki Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku, p. Jan Kalfas Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego (członek wspierający OSP Krosnowice) oraz Komendant Gminny gminy Kłodzko Marcin Olejnik. 

Nowym Prezesem OSP Krosnowice został dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Jurkiw. W składzie zarządu doszło również do kilku innych zmian, m.in. utworzono funkcję kronikarza oraz zlikwidowano stanowisko drugiego wiceprezesa. 

Skład zarządu

 


 

Dowodzenie podczas akcji ratowniczych

 

Kierowanie działaniem ratowniczym to bardzo skomplikowany, wymagający wielkiej wiedzy, odpowiedzialności i doskonałej organizacji proces decyzyjny, który trwa nieustannie od początku działań ratowniczych aż do momentu odjazdu z miejsca zdarzenia. Pomijając aspekty operacyjne czy psychologiczne chciałbym zwrócić uwagę na problem przejmowania dowodzenia na miejscu akcji...

 

 


 

Wnioski o odznaczenia

 

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych, proszone są uprzejmie o przesyłanie wniosków na odznaczenia korporacyjne dla strażaków i działaczy ZOSP RP i obcokrajowców na pierwsze półrocze 2016 roku. Oczywiście dotyczy to druhow, którzy swoją postawą zasłużyli na odznaczenie. Data wniosku musi być wystawiona  ......styczeń 2016 r. Termin dostarczania do 15 stycznia 2016 roku. Bardzo proszę o wypełnianie na odpowiednich wzorach wniosków (w załączeniu) oraz dokładnie wypełnić wszystkie rubryki. Aby otrzymać brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - musi być wpisana data nadania odznaki Strażak Wzorowy, natomiast przy nadaniu srebrnego medalu również datę nadania brązowego medalu i tak samo przy kolejnym złotym medalu i pozostałych odznaczeniach. Przy nadawaniu Wzorowego Strażaka konieczny jest ukończony wiek 21 lat. Wniosek jest wypełniony na dwóch stronach kartki. Wnioski najlepiej wypełnić na komputerze lub ewentualnie napisać literami drukowanymi. Proszę przyłożyć się do uzasadnienia wniosku i nie robić zbiorówki czyli takiego samego uzasadnienia. 

Nie przyznajemy odznaczeń za to, że ktoś żyje ! 

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

 


 

Nowy program szkoleń OSP

 

Od 17 listopada 2015r. obowiązuje nowy program szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzając nowe zasady wprowadził kilka istotnych zmian. Dwie najważniejsze, to wzrost liczby godzin lekcyjnych szkolenia podstawowego oraz podział na trzy poziomy: podstawowy, specjalistyczny i dowódczy.

Poziom podstawowy (126 godzin!) – szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, kierowców konserwatorów, podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowe działania z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, zasady pracy w sieci radiowej UKF PSP, szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas działań. 

Poziom specjalistyczny – ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, wysokościowe, działania poszukiwawcze, ratownictwo medyczne i współpraca z LPR.

Poziom dowódczy – szkolenia dla dowódców, Naczelników oraz Komendantów Gminnych OSP.

 

 Program szkolenia.pdf


 

 

 

 


 

OSP KROSNOWICE: pożar bel słomy 06.10.2015 r. Krosnowice

 

Dnia 6 października 2015 r. o godz. 21.43 nasza jednostka otrzymała wezwanie do pożaru bel słomy w Krosnowicach. Druhowie zmagali się z żywiołem do godz. 11.00 dnia 7.10.2015 r., po czym dowodzenie przejęła OSP Jaszkowa Górna.

 


 Zawody MDP w Żelaźnie

W dniu 27 września 2015 r. na boisku wiejskim w Żelaźnie rozegrane zostały zawody w sportach pożarniczych. W rywalizacji udział wzięły trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Kłodzko: OSP Żelazno, OSP Ołdrzychowice oraz OSP Wojbórz. Dla najmłodszych adeptów pożarnictwa przygotowano pięć ciekawych, wymagających sprawności oraz inteligencji konkurencji.

 


 Prace społeczne - OSP Jaszkowa Górna


Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Górnej we wrześniu br. wykonali prace społeczne przy swojej remizie. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Gminy Kłodzko (fundusz sołecki) dokonali zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia.

 

 


 

Ważna informacja

 

Urząd Gminy Kłodzko zwraca się prośbą do wszystkich druhów OSP a w szczególności do osób odpowiedzialnych za wydatkowanie pieniędzy ( gminnych ) aby wszelkie zakupy czy zlecane usługi konsultować z pracownikiem odpowiedzialnym za Straż Pożarną. Sprawa nie dotyczy zakupu paliwa czy oleju.

Pan Jarosław Ubik
Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego
tel. 
74 647 41 30

  


   

Informacje teleadresowe OSP z terenu powiatu kłodzkiego

W tym miejscu będziemy prezentować dane dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego. Chcielibyśmy zaangażować w nasz mały projekt wszystkie druhny i druhów, aby przesyłali na adres poczty zdjęcia posiadanych remiz, interesującego sprzętu oraz informacje związane z historią danej jednostki. Wszystkie materiały będą zamieszczone na specjalnie utworzonych podstronach dotyczących każdej OSP.

osp.gmina.klodzko@gmail.com 
 


 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy