Strona główna

Zawody MDP w Żelaźnie

W dniu 27 września 2015 r. na boisku wiejskim w Żelaźnie rozegrane zostały zawody w sportach pożarniczych. W rywalizacji udział wzięły trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Kłodzko: OSP Żelazno, OSP Ołdrzychowice oraz OSP Wojbórz. Dla najmłodszych adeptów pożarnictwa przygotowano pięć ciekawych, wymagających sprawności oraz inteligencji konkurencji.


 Kurs Naczelników OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku organizuje w dniach 23-25.102015r. kurs Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Na szkolenie zakwalifikowane zostaną osoby, które spełnią poniższe warunki oraz do dnia 09.10.2015r. dostarczą do KP PSP Kłodzko niezbędne dokumenty. 

- karta skierowania na kurs Naczelników,

- ksero świadectwa ukończenia kursu dowódców OSP,

- ksero szkolenia BHP

- ksero badań lekarskich,

- potwierdzenie ubezpieczenia.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, z każdej OSP w kursie może uczestniczyć jedna osoba.


 Prace społeczne - OSP Jaszkowa Górna


Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Górnej we wrześniu br. wykonali prace społeczne przy swojej remizie. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Gminy Kłodzko (fundusz sołecki) dokonali zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia.

 

 

 

 


 

Plan szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych na 2015r.

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, opracował  harmonogram szkoleń na 2015r. dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Prosimy wszystkich druhów a zwłaszcza naczelników OSP aby zapoznali się z planem i uwzględnili go w swoich rozkładach szkoleń. 

 Plan szkolenia

Uprzejmie prosimy o terminowe dostarczanie dokumentów do KP PSP Kłodzko.  

 


 

Ważna informacja

 

Urząd Gminy Kłodzko zwraca się prośbą do wszystkich druhów OSP a w szczególności do osób odpowiedzialnych za wydatkowanie pieniędzy ( gminnych ) aby wszelkie zakupy czy zlecane usługi konsultować z pracownikiem odpowiedzialnym za Straż Pożarną. Sprawa nie dotyczy zakupu paliwa czy oleju.

Pan Jarosław Ubik
Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego
tel. 
74 647 41 30

  


   

Informacje teleadresowe OSP z terenu powiatu kłodzkiego

W tym miejscu będziemy prezentować dane dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego. Chcielibyśmy zaangażować w nasz mały projekt wszystkie druhny i druhów, aby przesyłali na adres poczty zdjęcia posiadanych remiz, interesującego sprzętu oraz informacje związane z historią danej jednostki. Wszystkie materiały będą zamieszczone na specjalnie utworzonych podstronach dotyczących każdej OSP.

osp.gmina.klodzko@gmail.com 
 


 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy