Strona główna

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

 


 


Strażacki Dzień Dziecka

W słoneczną sobotę 28 maja 2016 roku na boisku sportowym oraz przy Remizie OSP Stary Wielisław, druhowie wspólnie z Wiejskim Klubem Sportowym przy pomocy Urzędu Gminy Kłodzko (ufundowane nagrody), zorganizowali z okazji dnia dziecka Festyn Sportowo-Pożarniczy.

 


 

 Zebrań ciąg dalszy

 

W minioną sobotę tj. 12 marca 2016r. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Szalejowie Górnym oraz Dolnym. W obu miejscowościach doszło do kilku niespodzianek związanych nie tylko ze zmianami kadrowymi w Zarządach OSP.

 

Zebranie w Szalejowie Górnym okazało się przełomem na jaki czekała ta jednostka od wielu wielu lat. Naczelnikiem został druh Krystian Kwinta, który jest reprezentantem młodego pokolenia druhów z Szalejowa. Dodać należy, że do niedawna bardzo nielicznego grona. Wszystko zmieniło się w sobotę jak za dotknięciem magicznej różyczki. Dzięki wielotygodniowym staraniom ustępującego Zarządu na czele z druhem Ryszardem Wyrodą, udało się zwerbować dziewięciu młodych i pełnych energii druhów, którzy czy tego chcą czy nie, są nadzieją na rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym.

 

Zebranie w Szalejowie dolnym również przyniosło kilka niespodzianek. Po wieloletniej pracy na rzecz OSP, ze stanowiska zrezygnował druh Bogusław Longawa. Jak sam mówi druh Prezes „przyszedł czas na to aby młodsi druhowie przejęli stery nad jednostką”. Druh Prezes wie co mówi i z pewnością  może być bardzo zadowolony bo jego następcą został człowiek doświadczony, rozważny i bardzo zaangażowany w sprawy OSP. Druh Mariusz Witkowski bo o nim mowa z pomocą pozostałych członków Zarządu oraz wszystkich druhów stoi przed ważnymi zadaniami jakie w najbliższych kilku latach czekają Ochotniczą Straż Pożarną w Szalejowie Dolnym. Znając druha Mariusza możemy być pewni, że podoła nowym wyzwaniom.

 

Skład Zarządu OSP Szalejów Górny.

Skład Zarządu OSP Szalejów Dolny.


 

Statystyki za 2015r.

 

 

 

 

 


 

Zebrania, zebrania, zebrania

 

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w gminie Kłodzko przekroczyła półmetek. W najbliższą sobotę (12.03.) zaplanowano zebrania w Szalejowie Górnym oraz Dolnym. Sześć dni później w piątek (18.03), wyborami w Jaszkowej Górnej oraz po raz pierwszy w nowo powstałej OSP Piszkowice, kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016 zostanie zakończona.

Nowe składy zarządów OSP: Wojciechowice, Wojbórz, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie.


  

Kurs podstawowy

  

Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku uprzejmie przypomina, że w dniu 08.04.2016r. (piątek), rozpoczyna się kurs podstawowy dla druhów OSP. Papiery przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie  do 25 marca 2016r. w KP PSP Kłodzko (Wydział Operacyjno-Szkoleniowy). Do dnia 18 marca 2016r. dokumenty można składać również w UG Kłodzko - Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Wykaz niezbędnych dokumentów oraz warunków jakie trzeba spełnić:
- karta skierowania (sporządza Naczelnik OSP),
- kopia zaświadczenia lekarskiego,
- potwierdzenie ubezpieczenia od NNW,
- na szkoleniu do wglądu dowód osobisty oraz świadectwo wykształcenia,
- ukończone 18 lat.

Karta skierowania


 
Zebranie w OSP Stary Wielisław

 

Kolejne zebranie i kolejna zmiana pokoleniowa na stanowisku Prezesa. Po przeszło 15 latach pełnienia najważniejszej funkcji w OSP z kandydowania na kolejną kadencję zrezygnował druh Stanisław Dąbek. Za jego prezesury Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wielisławiu przeszła niezwykłą transformację. Z zacofanej i osłabionej personalnie jednostki przekształciła się w młodą, coraz bardziej mobilną i zdyscyplinowaną jednostkę. Najważniejszy cel jaki udało się osiągnąć druhom przy wielkim udziale ustępującego Prezesa Dąbka to wybudowanie funkcjonalnej i nowoczesnej siedziby, która przyciąga coraz więcej adeptów pożarnictwa. Warto dodać, że tendencja wzrostowa trwa już od kilku lat i nic nie zapowiada, że może to się zatrzymać. Sporo więc pracy czeka nowy zarząd aby w pełni wykorzystać zapał młodych strażaków do pracy na rzecz społeczeństwa. Mamy wielką nadzieję, że w niedługim czasie spełni się wielkie marzenie druhów z OSP Stary Wielisław i mocno wysłużony Star 244 przejdzie na zasłużoną emeryturę a zastąpi go nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy.

W zebraniu udział wzięli jako goście zaproszeni:
- Z-ca Wójta Gminy Kłodzko pani Urszula Panterałka,
- Druh Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP pan Zbigniew Dzierzbicki,
- Sołtys a zarazem radna Starego Wielisławia pani Marta Brogowska,
- Gminny Komendant OSP druh Marcin Olejnik.

 Skład Zarządu OSP Stary Wielisław


 

Nowy Zarząd OSP Jaszkowa Dolna

  

W dniu 20 lutego 2016r. w OSP Jaszkowa Dolna, jednostce należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W spotkaniu udział wzięli jako goście zaproszeni: Wójt Gminy Kłodzko pan Stanisław Longawa, Radny Gminy pan Jerzy Lis, Sołtys Jaszkowej Dolnej pan Kazimierz Wcisło, Pracownik Zarządzania Kryzysowego UG Kłodzko pan Piotr Nieckarz oraz Gminny Komendant OSP Marcin Olejnik.

W porównaniu do ustępującego zarządu w składzie nowego doszło do kilku istotnych zmian. Po 15 latach pełnienia funkcji Prezesa ze stanowiska odszedł Pan Władysław Pelczar. Druhowie na zakończenie zebrania wręczyli ustępującemu Prezesowi okolicznościowy dyplom z bardzo budującymi i wzruszającymi podziękowaniami.  Decyzją druhów nowym Prezesem wybrany został pan Michał Pawlik.

Warto jeszcze wspomnieć przemówienie pana Wójta, który oczywiście serdecznie podziękował panu Władysławowi za wzorową współpracę nie tylko w relacjach UG - OSP ale przede wszystkim za działalność ratowniczą oraz prace na rzecz lokalnej społeczności. Dodać należy, że druh Władysław pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP. Pan Wójt podczas swojego wystąpienia mówił również o sprawie dla OSP Jaszkowa Dolna fundamentalnej a mianowicie termomodernizacji remizy. Zadanie bardzo ważne i kosztowne ale niezbędne dla funkcjonowania obiektu. Ze słów pana Wójta wynikało, że sprawa ma się rozstrzygnąć jeszcze w tym roku.

 

Skład Zarządu OSP Jaszkowa Dolna. 

 


  

Tankowanie pojazdów OSP


Urząd Gminy Kłodzko informuje, że od dnia 15 lutego 2016r. tankowanie pojazdów OSP oraz zakup paliw do sprzętu technicznego będzie się odbywało na stacji paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna ul. Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko, (stacja PKS).

 


 

Podziękowania dla strażaków


W dniu 31.01.2015r., po godzinie 17, na boisku sportowym w Krosnowicach, miało miejsce lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działanie to związane było z wypadkiem na stoku narciarskim Lądek Zdrój osoby nieletniej. W działaniach zabezpieczających lądowanie udział brały zastępy: JRG Kłodzko oraz OSP Krosnowice.

W związku z wzorową współpracą przy działaniach i organizacji lądowania, Dyrektor Regionalny Regionu Południowego SP ZOZ LPR Pan Marek Maślanka składa serdeczne podziękowania dla SK KW PSP Wrocław, JRG PSP Kłodzko oraz OSP Krosnowice.


 

Ćwiczenia z ratownictwa technicznego w Bystrzycy Kłodzkiej

 

W dniu 10.01.2016r. dzięki uprzejmości p. Anny i Bartosza Kowalskich, właścicieli firmy „Bamar” z Bystrzycy Kłodzkiej, która zajmuje się m.in. recyklingiem pojazdów, zorganizowano zajęcia z ratownictwa drogowego.

Szkolenie, w którym udział wzięli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Dolnej poprowadził funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej  mł.asp. Arkadiusz Kot z JRG Bystrzyca Kłodzka. 

 


  

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze na terenie gminy Kłodzko

 

  W związku z uchwałą nr 27/XI/2015 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej do 30 marca 2016r., Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku ustalił następujące terminy zebrań poszczególnych OSP:

 

L.P. OSP Data Godzina
1  Jaszkowa Dolna 20.02.2016r. 1800
2  Stary Wielisław 21.02.2016r. 1700
3  Wojciechowice 27.02.2016r. 1700
4  Wojbórz 27.02.2016r. 1900
5  Żelazno 05.03.2016r. 1700
6  Ołdrzychowice 05.03.2016r. 1900
7  Szalejów Górny 12.03.2016r.  1700 
8  Szalejów Dolny 12.03.2016r.  1900 
9  Piszkowice 18.03.2016r. 1700
10  Jaszkowa Górna 18.03.2016r. 1900

 UWAGA: Podczas zebrań obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub koszarowe !!!

Obowiązujące druki:  

 Zebranie OSP Krosnowice

 

W dniu 03.01.2016r. odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze na terenie gminy Kłodzko. Było to również pierwsze walne zebranie na terenie powiatu kłodzkiego w tym roku.
Zebranie zostało przygotowane i przeprowadzone wzorowo przez ustępujacą panią Prezes Joannę Janicką. W posiedzeniu jako goście zaproszeni wzieli udział: z-ca Wójta Gminy Kłodzko p. Urszula Panterałka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kłodzku p. Władysław Wilczek, p. Zbigniew Dzierzbicki Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku, p. Jan Kalfas Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego (członek wspierający OSP Krosnowice) oraz Komendant Gminny gminy Kłodzko Marcin Olejnik. 

Nowym Prezesem OSP Krosnowice został dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Jurkiw. W składzie zarządu doszło również do kilku innych zmian, m.in. utworzono funkcję kronikarza oraz zlikwidowano stanowisko drugiego wiceprezesa. 

Skład zarządu

 


 

Dowodzenie podczas akcji ratowniczych

 

Kierowanie działaniem ratowniczym to bardzo skomplikowany, wymagający wielkiej wiedzy, odpowiedzialności i doskonałej organizacji proces decyzyjny, który trwa nieustannie od początku działań ratowniczych aż do momentu odjazdu z miejsca zdarzenia. Pomijając aspekty operacyjne czy psychologiczne chciałbym zwrócić uwagę na problem przejmowania dowodzenia na miejscu akcji...

 

 


 

Wnioski o odznaczenia

 

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych, proszone są uprzejmie o przesyłanie wniosków na odznaczenia korporacyjne dla strażaków i działaczy ZOSP RP i obcokrajowców na pierwsze półrocze 2016 roku. Oczywiście dotyczy to druhow, którzy swoją postawą zasłużyli na odznaczenie. Data wniosku musi być wystawiona  ......styczeń 2016 r. Termin dostarczania do 15 stycznia 2016 roku. Bardzo proszę o wypełnianie na odpowiednich wzorach wniosków (w załączeniu) oraz dokładnie wypełnić wszystkie rubryki. Aby otrzymać brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - musi być wpisana data nadania odznaki Strażak Wzorowy, natomiast przy nadaniu srebrnego medalu również datę nadania brązowego medalu i tak samo przy kolejnym złotym medalu i pozostałych odznaczeniach. Przy nadawaniu Wzorowego Strażaka konieczny jest ukończony wiek 21 lat. Wniosek jest wypełniony na dwóch stronach kartki. Wnioski najlepiej wypełnić na komputerze lub ewentualnie napisać literami drukowanymi. Proszę przyłożyć się do uzasadnienia wniosku i nie robić zbiorówki czyli takiego samego uzasadnienia. 

Nie przyznajemy odznaczeń za to, że ktoś żyje ! 

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

 


 

Nowy program szkoleń OSP

 

Od 17 listopada 2015r. obowiązuje nowy program szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzając nowe zasady wprowadził kilka istotnych zmian. Dwie najważniejsze, to wzrost liczby godzin lekcyjnych szkolenia podstawowego oraz podział na trzy poziomy: podstawowy, specjalistyczny i dowódczy.

Poziom podstawowy (126 godzin!) – szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, kierowców konserwatorów, podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowe działania z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, zasady pracy w sieci radiowej UKF PSP, szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas działań. 

Poziom specjalistyczny – ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, wysokościowe, działania poszukiwawcze, ratownictwo medyczne i współpraca z LPR.

Poziom dowódczy – szkolenia dla dowódców, Naczelników oraz Komendantów Gminnych OSP.

 

 Program szkolenia.pdf


 

 

 

 


 

OSP KROSNOWICE: pożar bel słomy 06.10.2015 r. Krosnowice

 

Dnia 6 października 2015 r. o godz. 21.43 nasza jednostka otrzymała wezwanie do pożaru bel słomy w Krosnowicach. Druhowie zmagali się z żywiołem do godz. 11.00 dnia 7.10.2015 r., po czym dowodzenie przejęła OSP Jaszkowa Górna.

 


 Zawody MDP w Żelaźnie

W dniu 27 września 2015 r. na boisku wiejskim w Żelaźnie rozegrane zostały zawody w sportach pożarniczych. W rywalizacji udział wzięły trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Kłodzko: OSP Żelazno, OSP Ołdrzychowice oraz OSP Wojbórz. Dla najmłodszych adeptów pożarnictwa przygotowano pięć ciekawych, wymagających sprawności oraz inteligencji konkurencji.

 


 Prace społeczne - OSP Jaszkowa Górna


Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Górnej we wrześniu br. wykonali prace społeczne przy swojej remizie. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Gminy Kłodzko (fundusz sołecki) dokonali zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia.

 

 


 

Ważna informacja

 

Urząd Gminy Kłodzko zwraca się prośbą do wszystkich druhów OSP a w szczególności do osób odpowiedzialnych za wydatkowanie pieniędzy ( gminnych ) aby wszelkie zakupy czy zlecane usługi konsultować z pracownikiem odpowiedzialnym za Straż Pożarną. Sprawa nie dotyczy zakupu paliwa czy oleju.

Pan Jarosław Ubik
Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego
tel. 
74 647 41 30

  


   

Informacje teleadresowe OSP z terenu powiatu kłodzkiego

W tym miejscu będziemy prezentować dane dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego. Chcielibyśmy zaangażować w nasz mały projekt wszystkie druhny i druhów, aby przesyłali na adres poczty zdjęcia posiadanych remiz, interesującego sprzętu oraz informacje związane z historią danej jednostki. Wszystkie materiały będą zamieszczone na specjalnie utworzonych podstronach dotyczących każdej OSP.

osp.gmina.klodzko@gmail.com 
 


 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy