Strona główna

Podziękowania dla strażaków


W dniu 31.01.2015r., po godzinie 17, na boisku sportowym w Krosnowicach, miało miejsce lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działanie to związane było z wypadkiem na stoku narciarskim Lądek Zdrój osoby nieletniej. W działaniach zabezpieczających lądowanie udział brały zastępy: JRG Kłodzko oraz OSP Krosnowice.

W związku z wzorową współpracą przy działaniach i organizacji lądowania, Dyrektor Regionalny Regionu Południowego SP ZOZ LPR Pan Marek Maślanka składa serdeczne podziękowania dla SK KW PSP Wrocław, JRG PSP Kłodzko oraz OSP Krosnowice.


 

 

Ćwiczenia z ratownictwa technicznego w Bystrzycy Kłodzkiej

 

W dniu 10.01.2016r. dzięki uprzejmości p. Anny i Bartosza Kowalskich, właścicieli firmy „Bamar” z Bystrzycy Kłodzkiej, która zajmuje się m.in. recyklingiem pojazdów, zorganizowano zajęcia z ratownictwa drogowego.

Szkolenie, w którym udział wzięli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Dolnej poprowadził funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej  mł.asp. Arkadiusz Kot z JRG Bystrzyca Kłodzka. 

 


  

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze na terenie gminy Kłodzko

 

  W związku z uchwałą nr 27/XI/2015 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej do 30 marca 2016r., Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku ustalił następujące terminy zebrań poszczególnych OSP:

 

L.P. OSP Data Godzina
1  Jaszkowa Dolna 20.02.2016r. 1800
2  Stary Wielisław 21.02.2016r. 1700
3  Piszkowice 21.02.2016r. 1900
4  Wojciechowice 27.02.2016r. 1700
5  Wojbórz 27.02.2016r. 1900
6  Żelazno 05.03.2016r. 1700
7  Ołdrzychowice 05.03.2016r. 1900
8  Szalejów Górny 12.03.2016r.  1700 
9  Szalejów Dolny 12.03.2016r.  1900 
10 Jaszkowa Górna 18.03.2016r. 1800

 UWAGA: Podczas zebrań obowiązuje umundurowanie wyjściowe lub koszarowe !!!

Obowiązujące druki:  

 Zebranie OSP Krosnowice

 

W dniu 03.01.2016r. odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze na terenie gminy Kłodzko. Było to również pierwsze walne zebranie na terenie powiatu kłodzkiego w tym roku.
Zebranie zostało przygotowane i przeprowadzone wzorowo przez ustępujacą panią Prezes Joannę Janicką. W posiedzeniu jako goście zaproszeni wzieli udział: z-ca Wójta Gminy Kłodzko p. Urszula Panterałka, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kłodzku p. Władysław Wilczek, p. Zbigniew Dzierzbicki Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku, p. Jan Kalfas Zarządzanie Kryzysowe Starostwa Powiatowego (członek wspierający OSP Krosnowice) oraz Komendant Gminny gminy Kłodzko Marcin Olejnik. 

Nowym Prezesem OSP Krosnowice został dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Jurkiw. W składzie zarządu doszło również do kilku innych zmian, m.in. utworzono funkcję kronikarza oraz zlikwidowano stanowisko drugiego wiceprezesa. 

Skład zarządu

 


 

Dowodzenie podczas akcji ratowniczych

 

Kierowanie działaniem ratowniczym to bardzo skomplikowany, wymagający wielkiej wiedzy, odpowiedzialności i doskonałej organizacji proces decyzyjny, który trwa nieustannie od początku działań ratowniczych aż do momentu odjazdu z miejsca zdarzenia. Pomijając aspekty operacyjne czy psychologiczne chciałbym zwrócić uwagę na problem przejmowania dowodzenia na miejscu akcji...

 

 


 

Wnioski o odznaczenia

 

Zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych, proszone są uprzejmie o przesyłanie wniosków na odznaczenia korporacyjne dla strażaków i działaczy ZOSP RP i obcokrajowców na pierwsze półrocze 2016 roku. Oczywiście dotyczy to druhow, którzy swoją postawą zasłużyli na odznaczenie. Data wniosku musi być wystawiona  ......styczeń 2016 r. Termin dostarczania do 15 stycznia 2016 roku. Bardzo proszę o wypełnianie na odpowiednich wzorach wniosków (w załączeniu) oraz dokładnie wypełnić wszystkie rubryki. Aby otrzymać brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa - musi być wpisana data nadania odznaki Strażak Wzorowy, natomiast przy nadaniu srebrnego medalu również datę nadania brązowego medalu i tak samo przy kolejnym złotym medalu i pozostałych odznaczeniach. Przy nadawaniu Wzorowego Strażaka konieczny jest ukończony wiek 21 lat. Wniosek jest wypełniony na dwóch stronach kartki. Wnioski najlepiej wypełnić na komputerze lub ewentualnie napisać literami drukowanymi. Proszę przyłożyć się do uzasadnienia wniosku i nie robić zbiorówki czyli takiego samego uzasadnienia. 

Nie przyznajemy odznaczeń za to, że ktoś żyje ! 

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

 


 

Nowy program szkoleń OSP

 

Od 17 listopada 2015r. obowiązuje nowy program szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzając nowe zasady wprowadził kilka istotnych zmian. Dwie najważniejsze, to wzrost liczby godzin lekcyjnych szkolenia podstawowego oraz podział na trzy poziomy: podstawowy, specjalistyczny i dowódczy.

Poziom podstawowy (126 godzin!) – szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, kierowców konserwatorów, podstawowe czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowe działania z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego, zasady pracy w sieci radiowej UKF PSP, szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas działań. 

Poziom specjalistyczny – ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, wodne, wysokościowe, działania poszukiwawcze, ratownictwo medyczne i współpraca z LPR.

Poziom dowódczy – szkolenia dla dowódców, Naczelników oraz Komendantów Gminnych OSP.

 

 Program szkolenia.pdf


 

 

 

 


 

OSP KROSNOWICE: pożar bel słomy 06.10.2015 r. Krosnowice

 

Dnia 6 października 2015 r. o godz. 21.43 nasza jednostka otrzymała wezwanie do pożaru bel słomy w Krosnowicach. Druhowie zmagali się z żywiołem do godz. 11.00 dnia 7.10.2015 r., po czym dowodzenie przejęła OSP Jaszkowa Górna.

 


 Zawody MDP w Żelaźnie

W dniu 27 września 2015 r. na boisku wiejskim w Żelaźnie rozegrane zostały zawody w sportach pożarniczych. W rywalizacji udział wzięły trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Kłodzko: OSP Żelazno, OSP Ołdrzychowice oraz OSP Wojbórz. Dla najmłodszych adeptów pożarnictwa przygotowano pięć ciekawych, wymagających sprawności oraz inteligencji konkurencji.

 


 Prace społeczne - OSP Jaszkowa Górna


Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Górnej we wrześniu br. wykonali prace społeczne przy swojej remizie. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Gminy Kłodzko (fundusz sołecki) dokonali zakupu materiałów do wykonania ogrodzenia.

 

 


 

Ważna informacja

 

Urząd Gminy Kłodzko zwraca się prośbą do wszystkich druhów OSP a w szczególności do osób odpowiedzialnych za wydatkowanie pieniędzy ( gminnych ) aby wszelkie zakupy czy zlecane usługi konsultować z pracownikiem odpowiedzialnym za Straż Pożarną. Sprawa nie dotyczy zakupu paliwa czy oleju.

Pan Jarosław Ubik
Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego
tel. 
74 647 41 30

  


   

Informacje teleadresowe OSP z terenu powiatu kłodzkiego

W tym miejscu będziemy prezentować dane dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego. Chcielibyśmy zaangażować w nasz mały projekt wszystkie druhny i druhów, aby przesyłali na adres poczty zdjęcia posiadanych remiz, interesującego sprzętu oraz informacje związane z historią danej jednostki. Wszystkie materiały będą zamieszczone na specjalnie utworzonych podstronach dotyczących każdej OSP.

osp.gmina.klodzko@gmail.com 
 


 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy