DZIEŃ DAWCY SZPIKU

Z życia OSP » DZIEŃ DAWCY SZPIKU

Dzień Dawcy Szpiku na Dożynkach Gminnych w Starym Wielisławiu


OSP Krosnowice
już po raz 8 była organizatorem akcji Dnia Dawcy Szpiku, podczas której zarejestrowano 5 potencjalny dawca szpiku. Tym razem rejestracja odbyła się podczas Dożynek Gminy Kłodzko w Starym Wielisławiu w dniu 30 sierpnia 2015 r.

Na stoisku OSP Krosnowice było także można otrzymać ulotkę na temat bezpłatnego badania krwi w kierunku wykrywania chorób nerek.


 

 Dzień Dawcy Szpiku w Szalejowie Górnym 13.05.2015

Dnia 13 maja 2015 r. w godz. od 10.00 - 14.00 druhowie z OSP Krosnowice rejestrowali potencjalnych dawców szpiku podczas Festynu Rodzinnego "Czas na zdrowie" organizowanego przy Szkole Integracyjnej w Szalejowie Górnym.

Zarejestrowano 9 potencjalnych dawców szpiku


 

DALI SZANSĘ NA NOWE ŻYCIE !!!


Od roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach  angażuje się w walkę z białaczką poprzez organizację akcji Dnia Dawcy Szpiku.

Dzięki współpracy jaką nawiązali z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych z/s w Warszawie udało im się już zorganizować 6 takich akcji, podczas których zarejestrowali 91 potencjalnych dawców.

Mogłoby się wydawać, iż rejestracja 91 osób to nic wielkiego w porównaniu do całej bazy, która liczy ponad 600 tys. potencjalnych dawców - jednak dla druhów z Krosnowic to wielki sukces. Dlaczego?! Ponieważ jedna spośród tych 91 zarejestrowanych oddała swój szpik dla obywatela Niemiec i dała mu szansę na nowe życie.

Czy było warto poświęcić tyle godzin i pracy w organizację tych wszystkich akcji - druhowie z Krosnowic potwierdzają, że warto! Świadomość tego, iż udało im się uratować chociaż jedno życie mobilizuje do dalszego działania.

 

 


 

 

Dzień Dawcy Szpiku podczas WOŚP


W dniu 11 stycznia 2015 r. druhowie z OSP Krosnowice po raz kolejny zorganizowali akcję Dnia Dawcy Szpiku, która została przewprowadzona podczas 23. Finału WOŚP w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Podcza 5-godzinnej akcji udało się zarejestrować 9 potencjalnych dawców szpiku !!!

 

 


 

"Podaruj komuś życie na święta"

Z inicjatywy Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 14 grudnia 2014 r. odbyła się w Kłodzku rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Impreza była zorganizowana we współpracy z Fundacją DKMS POLSKA oraz Galerią Twierdza Kłodzko. Tym razem zarejestrowano 102 dawców.

Impreza była dedykowania Przemkowi ze Strzegomia oraz wszystkim innym osobom, które potrzebują lub będą potrzebować wsparcia biologicznego – przeszczepu szpiku lub komórek macierzystych.

Imprezę wspierali wolontariusze młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, pracownicy Wydziału oraz panie strażaczki z OSP z Krosnowic (Dąbrowa Klaudia oraz Janicka Joanna).

Wsparcia udzieliła też Spółka PKS w Kłodzku S.A. oraz Restauracja „Sześć Kucharek” w Kłodzku.

Osobistego wsparcia imprezie udzielili: Monika Wielichowska Poseł na Sejm RP oraz starosta kłodzki  Maciej Awiżeń.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim osobom, których praca i obecność przyczyniła się do tak dużej liczby zarejestrowanych dawców.

 

źródło http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/podaruj-komus-zycie-na-swieta.html
DZIEŃ DAWCY SZPIKU W POWIECIE KŁODZKIM

Podcza sierpniowej akcji Dnia Dawcy Szpiku druhom z Krosnowic udało się zarejestrować 10 nowych potencjalnych dawców szpiku!!!

 

W roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach nawiązała współpracę z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska z/s w Warszawie w zakresie pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku.

Dotychczas udało nam się zorganizować 4 akcje, podczas których zarejestrowaliśmy 72 potencjalnych dawców.

Nasza walka z białaczką rozpoczęła się od rejestracji dwóch druhów podczas akcji zorganizowanej w Polanicy Zdroju. To właśnie ich decyzja zmobilizowała nas do aktywnego działania.

Każdy powinien wiedzieć, iż rejestracja, to bardzo ważna decyzja  i powinna zostać podjęta świadomie. Na samym początku, kiedy zrodził się pomysł zaangażowania się w tą akcję, uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę nie wiele wiemy na ten dawstwa szpiku. Przed organizacją pierwszej akcji, w remizie OSP Krosnowice, udało nam się zorganizować spotkanie z przedstawicielem Fundacji DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska - Panem Rafałem Młodzikowskim, który udzielił nam odpowiedzi na wszystkie pytania i "rozwiał" nasze wszelkie wątpliwości.

Zrozumieliśmy, że dzięki organizacji takich akcji, także ratujemy ludzkie życia. Mamy nadzieję, że uda nam się zwiększyć świadomość społeczną ludzi na temat białaczki oraz dawstwa szpiku, co zachęci ich do rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku.

W myśl za tą ideą postanowiliśmy zorganizować kolejną akcję Dnia Dawcy Szpiku, która będzie miała trochę inny charakter niż dotychczas. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku będzie się odbywała przez cały miesiąc sierpień na terenie powiatu kłodzkiego. Akcję "Dnia Dawcy Szpiku w Powiecie Kłodzkim" będzie charakteryzowała mobilność. Co to oznacza?! Naszym celem jest stworzenie możliwości rejestracji wszystkim zainteresowanym osobom. Każda instytucja (rządowa, samorządowa, społeczna), każdy przedsiębiorca (mały, średni, duży), każdy potencjalny zainteresowany, który skontaktuje się z nami, będzie miał możliwość rejestracji. Jeżeli znajdzie się grupa (nawet nieduża), która wyrazi chęć rejestracji, może ona liczyć na nasz przyjazd do punktu docelowe np. siedziby firmy, stowarzyszenia, remizy OSP. Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się trafić do jeszcze większego grona osób.

Poza wspomnianą wcześniej formą rejestracji, chcielibyśmy także zaproponować udział naszej OSP w różnych imprezach kulturalnych, sportowych, festynach, eventach. Zorganizowanie punktu rejestracji podczas ważnych dla danej społeczności lokalnej wydarzeń, będzie świadczyło o ich zaangażowaniu w walkę z białaczką.

Mamy nadzieję, że znajdą się osoby, które wspólnie z nami zechcą toczyć tą walkę!

Osoba do kontaktu: Joanna Janicka – Sekretarz OSP Krosnowice tel. 695 299 945 e-mail joanna.janicka89@gmail.com

 


 

DZIEŃ DAWCY SZPIKU - TURNIEJ RYCERSKI - 31.05.2014

 

W dniu 31 maja 2014 r. w godz. od 10.00 do 19.00, na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach już po raz czwarty rejestrowali potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja odbyła się podczas organizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko turnieju rycerskiego "Gdzie historia przenika się z tradycją - Turniej Rycerski o Kielich Wójta Gminy Kłodzko". Turniej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie Małych Projektów "Organizacja imprez nietypowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania".

 

 

 EFEKT: bazę potencjalnych dawców szpiku zasiliły 2 nowe osoby!!!

 

 

                                                          

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie Małych Projektów

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

          

 


 

 Dnia 1 kwietnia 2014 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Kłodzko druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach przeprowadzili akcję pn. „Dzień Dawcy Szpiku w Urzędzie Gminy w Kłodzku”. Druhowie z Krosnowic, przy współpracy z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, już po raz trzeci zorganizowali taką akcję. Tym razem udało im się zarejestrować 20 potencjalnych dawców szpiku, którzy dołączyli do grona 455 000 osób zarejestrowanych już w bazie Fundacji. 

Celem zorganizowanej akcji nie było tylko pozyskanie kolejnych potencjalnych dawców szpiku, lecz także zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na problem jakim jest BIAŁACZKA. Mamy nadzieję, iż druhom z Krosnowic udało się zaszczepić u społeczności niedosyt wiedzy na temat dawstwa szpiku. Wierzymy, że dzięki temu poszczególne osoby poświęcą część swojego czasu na poznanie kilku faktów związanych z przystąpieniem do bazy potencjalnych dawców szpiku. Wiele osób myśli, iż szpik pobierany jest z kręgosłupa i to staje się dla nich argumentem przeciwko przystąpieniu do takiej bazy. Oczywiście ta informacja jest MITEM, ponieważ w 80% przypadków od dawcy pobiera się komórki macierzyste z krwi, natomiast w pozostałych 20% przypadków szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej. Wierzymy, że dzięki taki informacjom wiele osób zrozumie, że dla chorych na białaczkę jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego, co będzie dla nich argumentem przeważających o przystąpieniu do bazy. 

Dla organizatorów akcji „Dzień Dawcy Szpiku w Urzędzie Gminy w Kłodzku” bardzo ważne było wsparcie otrzymane od różnych instytucji. W promocji akcji pomógł im Urząd Gminy Kłodzko oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Podziękowania należą się także Galerii Twierdza Kłodzka oraz redakcji Telewizji Kłodzkiej i portalu dkl.doba.pl, którzy mamy nadzieję będą wspierać naszych druhów podczas kolejnych działań.

 


 


 DZIEŃ DAWCY SZPIKU W URZĘDZIE GMINY KŁODZKO

Data: 1 kwietnia 2014
Godziny: 08:00 – 15:00
Miejsce: Urząd Gminy Kłodzko, pokój 106
Adres: Ul. Okrzei 8A, Kłodzko

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach już po raz 3., wspólnie z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, organizuje Dzień Dawcy Szpiku w Gminie Kłodzko. Dotychczas druhom z Krosnowic udało się zarejestrować 50 potencjalnych dawców szpiku (baza Fundacji DKMS Polska zarejestrowała już ponad 455 000 potencjalnych dawców).

Mamy nadzieję, iż organizacja tych akcji zwiększy świadomość naszej społeczności lokalnej na problem jakim jest BIAŁACZKA, gdyż dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla pacjentów, druhowie z Krosnowic będą organizować takie akcje.

Jeżeli są osoby/instytucje, które chciałyby zaangażować się razem z nami w walkę z białaczką, prosimy o kontakt:

 

Rafał Młodzikowski – Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, rafal.mlodzikowski@dkms.pl, Tel:. +48 22 882 95 57

Joanna Janicka – Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach, joanna.janicka89@gmail.com, Tel.: 695 299 945

Bartłomiej Tomera - Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach, bari.tomera@onet.eu, Tel.: 695 022 126

W dniu 30 marca 2014 r. (niedziela) w godz. od 11.00 do 17.00 w Galerii Twierdza Kłodzka druhowie z Krosnowic będą roznosić ulotki informacyjne na temat organizowanej akcji "Dzień Dawcy Szpiku w Urzędzie Gminy w Kłodzku".


 

Dnia 12 stycznia 2014 r. (niedziela) podczas 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy druhowie z Krosnowic zorganizowali kolejną akcję DNIA DAWCY SZPIKU. W godz. od 15.00 do 20.00 w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko można było zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Akcja ta została zorganizowana we współpracy z Fundacją DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska. Wspólnymi siłami udało się Nam zarejestrować 16 potencjalnych dawców szpiku.

 

 

Mamy nadzieję, iż podczas kolejnych akcji coraz więcej osób dołączy do bazy dawców szpiku, dając szansę na nowe życie osobom chorym na białaczkę.

 

 


 

 W dniach 16-17.11.2013 r. w remizie OSP Krosnowice została zorganizowana akcja pn.  „DZIEŃ DAWCY SZPIKU W GMINIE KŁODZKO”, której organizatorami byli: Fundacja DKMS Polska oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach.

Podczas 2-dniowej akcji, druhom z Krosnowic udało się zarejestrować 34 osoby, które w pełni świadome swojej decyzji postanowiły zapisać się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Dla wielu osób może się wydawać, iż liczba ”34” nie jest niczym nadzwyczajnym. Musimy jednak wyprowadzić wszystkich z błędu, gdyż w przypadku pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku każda osoba jest „na wagę złota”. Każdy nowy dawca, to kolejna szansa na nowe życia dla osób chorych na białaczkę. Z punktu widzenia istnienia bazy dawców szpiku każda osoba jest tak samo ważna, ze względu na swój kod genetyczny.

Z OSP Krosnowice do bazy zapisało się 3 kolejnych druhów, co jest bardzo budujące. Druhowie z Krosnowic pokazali, że ludzkie życie można ratować na wiele sposobów, nie tylko podczas prowadzonych działań ratowniczych.

OSP Krosnowice osiągnęły sukces nie tylko dzięki zaangażowaniu swoich druhów, ale także dzięki pomocy ze strony darczyńców: firmy PHU ”TOMEX” Przemysław Tomera z/s w Krosnowicach oraz firmy FRESH – Joanna Szymala z/s w Nowej Rudzie. Podziękowania kierowane są również do Pana Przemysława Ziemackiego z tygodnika Gazeta Kłodzka, Telewizji Kłodzkiej, władz Gminy Kłodzko oraz OSP Jaszkowa Górna, którzy wsparli ich przy promocji akcji.


WAŻNE !!!

Miło jest nam poinformować, iż na tym nie kończą się działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowicach, która planuje organizować taką akcję co roku. Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach co raz więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do bazy dawców szpiku, ponieważ ten niewielki gest może naprawdę uratować komuś życie. Jesteśmy dumni z naszych druhów, iż poruszyli ten trudny dla wielu osób temat, gdyż duża część naszego społeczeństwa  nie wie, co wiąże się z przystąpieniem do takiej bazy. Wiele osób żyje w przekonaniu, iż szpik pobierany jest z kręgosłupa (MIT), a tak naprawdę: w 80% przypadków od dawcy pobiera się z krwi komórki macierzyste i w 20% szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej (FAKT)!!! Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami na ten temat, gdyż po ich przeczytaniu nie znajdą Państwo racjonalnego powodu, który miałby Państwa odwieść od rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Zobacz GALERIĘ!!!

 


 

Fundacja DKMS Polska wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krosnowicach organizuje "Dzień Dawcy Szpiku w Gminie Kłodzko". Dnia  16 listopada, w sobotę i 17 listopada, w niedzielę, w Remizie OSP w Krosnowicach będziesz mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Dzięki temu, być może właśnie Ty uratujesz komuś życie.

Dotychczas w DKMS Polska zarejestrowało się ponad 386 tysięcy potencjalnych dawców szpiku. Niestety, to wciąż mało. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi (tzw. białaczka). Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego. Dlatego potrzebujemy Twojej pomocy i zaangażowania. Każdy nowy zarejestrowany potencjalny dawca szpiku to kolejna szansa na nowe życie dla pacjentów z białaczką i innymi nowotworami krwi.

Rejestracja zajmuje tylko chwilę i polega na na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka, koniecznej do określenia antygenów HLA.

Więcej informacji na temat tego, kto może zostać dawcą oraz jakie są sposoby pobrania szpiku i komórek macierzystych, znajdą Państwo poniżej.

Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli pomożecie Państwo nagłośnić "Dzień Dawcy Szpiku w Gminie Kłodzko". Im więcej osób się o tym dowie, tym więcej żyć będziemy mieli szansę razem uratować.

 

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się:

Data:   sobota, 16 listopada i niedziela, 17 listopada 2013 r.

Godziny:  10.00-17.00

Miejsce:   Remiza OSP w Krosnowicach

Adres:       Krosnowice 203 F

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy