Rejon działania

Na terenie Gminy Kłodzko funkcjonuje dziesięć Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach których, utworzono 10 Jednostek Operacyjno-Technicznych. Są to wydzielone oddziały składające się z przeszkolonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt druhów, którzy w razie konieczności mają obowiązek stawić się na wezwanie i uczestniczyć w działaniach ratowniczych. 

Zgodnie ze statutem, obszarem działania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodzko, jest teren gminy oraz miejscowości położone w rejonie tzw. pomocy wzajemnej. W praktyce, działania ratownicze ograniczają się do terenu gminy oraz gmin przyległych. Najczęściej w ramach pomocy wzajemnej, nasze jednostki prowadzą działania przy usuwaniu skutków powodzi. W ramach tej samej pomocy jednostki z innych gmin uczestniczą w zdarzeniach na terenie naszej gminy. 

Dwie Ochotnicze Straże Pożarne (Jaszkowa Dolna oraz Ołdrzychowice Kłodzkie), funkcjonują w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego. 

System powstał w celu ujednolicenia działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Realizowane to jest poprzez walkę z:

  • pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • ratownictwo ekologiczne,
  • ratownictwo medyczne.

Głównymi składnikami sytemu jest Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicze Straże Pożarne.

Do systemu należą również inne podmioty m.in.: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Pogotowie Ratunkowe, Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe takie jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Wezwanie dla jednostek KSRG oznacza, że są one zobowiązane uczestniczyć w działaniach także poza terenem własnej gminy, powiatu a nawet województwa.

Głównym dysponentem podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 

Poniżej mapa terenu Gminy Wiejskiej Kłodzko oraz Miasta Kłodzko, z zaznaczonymi na zielono miejscowościami, w których funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy