Pl.Cz. Zawody ratow. strażaków

Projekty » Pl.Cz. Zawody ratow. strażaków

W roku 2012 Gmina Kłodzko rozpoczęła realizację projektu pn. Polsko-czeskie zawody ratownicze strażaków, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

W roku ubiegłym w ramach projektu przeprowadzono szkolenie na kierownika ds. imprez masowych dla 2 członków OSP oraz szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 30 druhów z OSP Gminy Kłodzko. Realizacja projektu umożliwiła także władzom samorządowym zakup dwóch fantomów do resuscytacji: fantomu-niemowlę i fantomu dorosłego człowieka, które były wykorzystywane podczas szkoleń przeprowadzanych w gminnych jednostkach oświatowych przez wyszkolonych w zakresie pierwszej pomocy druhów. Projekt strażacki zakładał również utworzenie strony internetowej dla OSP Gminy Kłodzko www.osp.gmina.klodzko.pl , na której są zamieszczane wszelkie informacje dot. działalności prowadzonej przez te jednostki. Już wkrótce będzie można tam znaleźć opracowaną przez Komendanta Gminnego bazę danych dotyczącą organizacji systemu ratowniczego w Polsce i w Czechach. Utworzenie tej bazy było możliwe dzięki informacjom pozyskanym przez naszych druhów podczas wizyty w Slatinie, gdzie gospodarze bardzo ciekawie opowiadali o tym, jak funkcjonuje u nich ten system. Mamy nadzieję, iż znajdą się fascynaci w tej dziedzinie, którzy będą potrafili docenić trud włożony w utworzenie takiej bazy i którzy będą potrafili umiejętnie wykorzystać wszystkie zgromadzone tam informacje.

Kolejnym – kluczowym etapem realizowanego projektu są zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się dnia 4 maja 2013 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich. W sportowych zmaganiach wezmą udział wszystkie jednostki OSP z Gminy Kłodzko oraz zaprzyjaźnione jednostki z Republiki Czeskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym szczególnym dla Naszych strażaków-ochotników wydarzeniu. Gwarantujemy nie tylko doświadczenie współzawodnictwa, ale także dobrą zabawę i mile spędzony czas.

 

Regulaminy

Sprawozdanie

Zdjęcia z zawodów

Klasyfikacja generalna

Spotkanie  w  Czechach

Szkolenie z pierwszej pomocy

Baza danych sytemów ratowniczych w Polsce oraz w Czechach

 

Strony:
   
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
  Partner strategiczny

  Gmina Kłodzko

  Gmina Kłodzko
  www.gmina.klodzko.pl

  Sponsorzy