Turniej wiedzy ppoż.

Konkursy » Turniej wiedzy ppoż.

Dnia 14 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Kłodzko odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy. Celem turnieju jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zasad postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych np. wypadków komunikacyjnych.

W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło 21 osób, w tym reprezentanci następujących jednostek oświatowych: Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej, Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku oraz Zespołu Szkół w Wojborzu. Uczniowie zmagali się z testem jednokrotnego wyboru, w którym musieli udzielić odpowiedzi na 25 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja konkursowa w składzie: Marcin Olejnik (Komendant Gminny OSP), Zbigniew Dzierzbicki (Prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOPS RP w Kłodzku), Janusz Zajdel (Skarbnik Zarządu Oddz. Gminnego ZOPS RP w Kłodzku), Joanna Janicka (Sekretarz Zarządu Oddz. Gminnego ZOPS RP w Kłodzku), mł. asp. Michał Pawlik (Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku). Po weryfikacji wszystkich testów, do części ustnej przystąpili uczniowie, którzy w teście zdobyli identyczną liczbę punktów.

W grupie wiekowej szkół podstawowych największą wiedzą wykazali się:
I miejsce – Aleksandra Krupa (Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym)
II miejsce – Kornel Trzciński (Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym)
III miejsce – Alicja Zyzak (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej)

Wśród młodzieży gimnazjalnej najlepsi okazali się:
I miejsce – Sebastian Ziemiński (Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku)
II miejsce – Szymon Kaszuba (Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku)
III miejsce – Jacek Muła (Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku)

Zwycięzcy turnieju otrzymali nagrody w postaci dyplomów, pendrivów, książek, gier komputerowych oraz słodyczy, natomiast pozostali uczestniczy pamiątkowe dyplomy. Z obu grup wiekowych zdobywcy miejsca I i II zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się dnia 23 marca 2013 r. w Nowej Rudzie. Kto wie, może wśród Naszej młodzieży znajduje się osoba, której zasób wiedzy pozwoli wziąć udział w eliminacjach wojewódzkich, a nawet zatriumfować na szczeblu ogólnopolskim. Wszyscy trzymamy za Nich kciuki i jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy