Krosnowice

OSP » Krosnowice

Dane teleadresowe:

57-362 Krosnowice 203F

 

 

 

 

 

Skład zarządu:

Prezes – Marcin Jurkiw
Naczelnik - Wiceprezes – Krzysztof Gil
Z-ca Naczelnika – Marcin Śpiewak
Skarbnik – Jakub Mereszczowski
Sekretarz – Klaudia Dąbrowa
Gospodarz – Paweł Filar
Kronikarz - Piotr Bakota

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Jacek Chmura

 

DRUHOWIE Z KROSNOWIC DOPOSAŻYLI GRW DZIĘKI DAROWIŹNIE

OTRZYMANEJ Z FUNDACJI POLSKA MIEDŹ

W grudniu 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Krosnowicach rozpoczęła realizację projektu pn. 

„Poprawa bezpieczeństwamieszkańców powiatu kłodzkiego poprzez zakup wyposażenie indywidualnego dla strażaków ratowników należących do Grupy Ratownictwa Wodnego przy OSP Krosnowice, biorących czynny udział w działaniach ratowniczych prowadzonych na obszarach wodnych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków FUNDACJI POLSKA MIEDŹ w związku z otrzymaną przez OSP Krosnowice darowizną w wysokości 3 000,00 zł.

 

 

DZIEŃ DAWCY SZPIKU W GMINIE KŁODZKO