Akcja 1% dla OSP

Z życia OSP » Akcja 1% dla OSP

Przekaż 1% dla OSP Gminy Kłodzko

Zapraszamy wszystkich sympatyków OSP do wsparcia działalności ratowniczej jednostek działąjących na terenie Gminy Kłodzko, poprzez przekazanie 1% swojego podatku.

Wypełnij „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” w rocznym zeznaniu podatkowym – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i wspomóż działalność statutową OSP.

Przekazując danej jednostce swój 1% pozwalasz jej pozyskać nowy sprzęt z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu.Wypełnij zeznanie zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją:

W poz. 131. Numer KRS wpisz: 0000116212

W poz. 132. wpisz kwotę 1%


UWAGA!!! (Kwota z poz. 132 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 118,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół np. 1% = 5,78
to wpisz 5,70)

W poz. 133. Cel szczegółowy 1% wpisz dane wybranej OSP

W poz. 134. Wyrażam zgodę postaw znak X


W poz. 133. możesz wpisać dane jednej z 10 jednostek OSP z terenu Gminy Kłodzko:

1. OSP w Jaszkowej Dolnej, Jaszkowa Dolna 61a, 57-312 Jaszkowa Górna

2. OSP w Jaszkowej Górnej, Jaszkowa Górna 53, 57-312 Jaszkowa Górna

3. OSP w Krosnowicach, Krosnowice 203f, 57-362 Krosnowice

4. OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 1, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie

5. OSP w Starym Wielisławiu, Stary Wielisław 61, 57-313 Stary Wielisław

6. OSP w Szalejowie Dolnym, Szalejów Dolny 69c, 57-314 Szalejów Dolny

7. OSP w Szalejowie Górnym, Szalejów Górny 1, 57-314 Szalejów Górny

8. OSP w Wojborzu, Wojbórz 126, 57-300 KłodzkO

9. OSP w Wojciechowicach, Wojciechowice 106, 57-300 Kłodzko

10. OSP w Żelaźnie, Żelazno 103a, 57-361 Żelazno

 

Dołącz do wydarzenia na portalu społecznościowym facebook >>>

 

 Kampania 2014 "1%"

 


 

Wykaz OSP obdarowanych 1%

Z terenu Gminy Kłodzko zostało obdarowanych, 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012, 8 jednostek:

1. OSP Jaszkowa Górna - 83,56 zł;

2. OSP Krosnowice - 82,71 zł;

3. OSP Ołdrzychowice Kłodzkie - 181,73 zł;

4. OSP Stary Wielisław - 20,83 zł;

5. OSP Szalejów Dolny - 286,88 zł;

6. OSP Szalejów Górny - 10,97 zł;

7. OSP Wojbórz - 433,33 zł;

8. OSP Wojciechowice - 63,75 zł.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy