Kampania sprawozdawcza 2013r.

Zarząd Gminny » Kampania sprawozdawcza 2013r.

Kampania sprawozdawcza za rok 2013 w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Kłodzko, dobiegła końca.  15 marca 2014r. w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Szalejowie Górnym oraz Dolnym, odbyły się dwa ostatnie walne zebrania. Niemal 100% frekwencja, świadczy o tym, że druhom bardzo zależy i chcą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie swoich stowarzyszeń.

Zebrania sprawozdawcze, to czas podsumowań i ocen dotychczasowej działalności zarządów poszczególnych OSP. Podczas posiedzeń, oprócz standardowych punktów takich jak sprawozdania z działalności, finansowe czy komisji rewizyjnej, omawiana jest także bieżąca sytuacja OSP oraz jej przyszłość. Każde zebranie kończy się głosowaniem, w którym strażacy decydują o przyjęciu lub odrzuceniu absolutorium dla zarządu. W tym roku we wszystkich dziesięciu OSP, zarządy otrzymały absolutoria.

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki ogromnemu poświęceniu i odwadze zasłużyli sobie na ogromny podziw i wielkie zaufanie społeczne. W związku z tym, w zebraniach często uczestniczą jako goście zaproszeni, przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi, proboszczowie poszczególnych parafii, przedstawiciele służb oraz organizacji społecznych. Także w tym roku, strażacy zostali zaszczyceni obecnością wielu znakomitych osobistości.

W spotkaniach uczestniczyli m.in.:

- Pan Stanisław Longawa Wójt Gminy Kłodzko,
- Pani Urszula Panterałka Z-ca Wójta Gminy Kłodzko,
- Pan Zbigniew Tur Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko,
- Pan Ryszard Drozd Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Kłodzku,
- Pan Zbigniew Dzierzbicki Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Kłodzku,
- Pan Ryszard Niebieszczański Prezes Honorowy Zarządu OP OSP RP w Kłodzku
- Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku st. kpt. Ryszard Lewandowski.

Wszystkim państwu serdecznie dziękujemy za to, że z nami jesteście, i że wspieracie naszą działalność. 

 

 
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy