Dowodzenie na miejscu zdarzenia

Baza wiedzy » Nauka » Dowodzenie na miejscu zdarzenia

Kierowanie działaniem ratowniczym to bardzo skomplikowany, wymagający wielkiej wiedzy, odpowiedzialności i doskonałej organizacji proces decyzyjny, który trwa nieustannie od początku działań ratowniczych aż do momentu odjazdu z miejsca zdarzenia.  Pomijając aspekty operacyjne czy psychologiczne chciałbym zwrócić egzaminów. Niedopuszczalne jest aby wśród załogi nie było dowódcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się w chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu Straży Pożarnej. Zaczynając od najniższego poziomu będzie to odpowiednio:

- członek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- komendant gminny Związku OSP RP,
- strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W momencie przybycia  na miejsce ratowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kierowanie przejmuje najwyższy funkcją funkcjonariusz PSP.  Kolejna niejasność z jaką możemy się spotkać dotyczy sytuacji kiedy na miejsce zdarzenia przybywają jednocześnie dwa zastępy z dwóch różnych OSP, z których obie nie należą do KSRG. W takiej sytuacji dowodzenie obejmuje uprawniona osoba z OSP, na terenie której zdarzenie ma miejsce. Z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia jednostki właczonej do KSRG kierowanie przejmuje uprawniony dowódca z tej jednostki.

Niezależnie jednak od tego kto pełni funkcję KDR pamiętać musimy, że dowodzenie to bardzo odpowiedzialna i skomplikowana funkcja, w której każdy błąd może zakończyć się tragicznie. Działajmy więc ostrożnie i odpowiedzialnie z poszanowaniem zdrowia i życia swoich podkomendnych.

Dz.U. 2001 nr 82 poz. 895

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy