Dowodzenie na miejscu zdarzenia

Baza wiedzy » Nauka » Dowodzenie na miejscu zdarzenia

Kierowanie działaniem ratowniczym to bardzo skomplikowany, wymagający wielkiej wiedzy, odpowiedzialności i doskonałej organizacji proces decyzyjny, który trwa nieustannie od początku działań ratowniczych aż do momentu odjazdu z miejsca zdarzenia.  Pomijając aspekty operacyjne czy psychologiczne chciałbym zwrócić egzaminów. Niedopuszczalne jest aby wśród załogi nie było dowódcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Kierowanie działaniem ratowniczym rozpoczyna się w chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu Straży Pożarnej. Zaczynając od najniższego poziomu będzie to odpowiednio:
- Dowódca sekcji OSP,
- Dowódca plutonu,
- Naczelnik OSP,
- Komendant Gminny Związku OSP RP.

W momencie przybycia  na miejsce ratowników Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kierowanie przejmuje najwyższy funkcją funkcjonariusz PSP.  Kolejna niejasność z jaką możemy się spotkać dotyczy sytuacji kiedy na miejsce zdarzenia przybywają jednocześnie dwa zastępy z dwóch różnych OSP, z których jedna nie należy do KSRG. W takiej sytuacji dowodzenie obejmuje uprawniona osoba z OSP, na terenie której zdarzenie ma miejsce i nie ma w tym wypadku znaczenia czy dany dowódca należy do OSP z KSRG czy nie. Możemy sobie również wyobrazić taką okoliczność, że po przybyciu na miejsce działań zastane zdarzenie przerasta wiedzę i kompetencje dowódcy OSP z poza sytemu. W takiej sytuacji kierowanie akcją powinno być przekazane dowodzącemu z OSP KSRG, do czasu oczywiście przybycia strażaków PSP.

Niezależnie jednak od tego kto pełni funkcję KDR pamiętać musimy, że dowodzenie to bardzo odpowiedzialna i skomplikowana funkcja, w której każdy błąd może zakończyć się tragicznie. Działajmy więc ostrożnie i odpowiedzialnie z poszanowaniem zdrowia i życia swoich podkomendnych.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy