Miejscowe zagrożenie MZ

Baza wiedzy » Nauka » Słownik pojęć  » Miejscowe zagrożenie MZ

Miejscowe zagrożenie - inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sil przyrody, stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

 

Podział ze względu na wielkość:

 

Małe - zdarzenia o ograniczonym zakresie działań jednostek prowadzone bez użycia sprzętu specjalnego, z wyjątkiem urządzeń wykrywczo - pomiarowych, które nie wykazały występowania zagrożenia podczas wykonywania pomiarów. Do miejscowych zagrożeń zaliczamy m.in. rozpoznawanie zagrożeń bez wprowadzania jednostek do działań, zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych, zabezpieczenie imprez masowych, zabezpieczenie lądowania, asystę jednostek straży pożarnej, współpracę z BOR przy zabezpieczeniu osób podlegających ochronie.

 

Lokalne - nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska wymagające interwencji podmiotów ksrg, w których:

a. wystąpiła nie więcej niż 1 ofiara śmiertelna,

b. lub wystąpiły nie więcej niż 3 osoby, które zostały zabrane przez Zespół Ratownictwa Medycznego z miejsca zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia,

c. lub brały udział nie więcej niż 4 zastępy. 

 

Średnie - nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska wymagające interwencji podmiotów ksrg, w których:

a. wystąpiło od 2 do 3 ofiar śmiertelnych,

b. lub wystąpiło od 4 do 10 osób, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia,

c. lub brało udział od 5 do 12 zastępów,

d. lub brała udział jedna grupa specjalistyczna.

 

Duże - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające interwencji podmiotów ksrg mniejszych od batalionu, a przekraczające parametry MZ/Ś.

 

Gigantyczne lub klęska żywiołowa - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające interwencji podmiotów ksrg w sile co najmniej batalionu.

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Partner strategiczny

Gmina Kłodzko

Gmina Kłodzko
www.gmina.klodzko.pl

Sponsorzy